Display: visual, text

Česká společnost klinické biochemie

www.cskb.cz [current version]

Informace z oboru biochemie a laboratorní medicíny, zahrnuje přehled odborných akcí, vzdělávacích kursů, platné legislativy apod.

Publisher: Česká společnost klinické biochemie

Chemická sekce : Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

www.natur.cuni.cz/chemie/ [current version]

Informace o pracovišti Chemické sekce (sdružuje 6 kateder), jeho organizaci, činnosti, studiu a výzkumných záměrech.

Publisher: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Sekce chemie

Collection of Czechoslovak Chemical Communications

cccc.uochb.cas.cz [current version]

Elektronická verze časopisu Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Obsahuje abstrakty a výběrově i plné články v anglickém jazyce.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav organické chemie a biochemie

Klinická biochemie a metabolismus

www.cskb.cz/cskb.php?pg=casopisy--kbm [current version]

Časopis České společnosti klinické biochemie a Společnosti lékařské genetiky zaměřený na problematiku klinické biochemie, patofyziologie, patobiochemie, nutriční podpory a nukleární medicíny.

Publisher: Česká společnost klinické biochemie

Michael Canov

canov.jergym.cz [current version]

Stránky obsahují základní informace z oblasti anorganické, organické, analytické matematické chemie a biochemie na středoškolské úrovni

Publisher: Canov, Michael

Physiological Research : Formerly Physiologia Bohemoslovaca

www.biomed.cas.cz/physiolres/ [current version]

Časopis v angličtině obsahující původní vědecké práce z oboru fyziologie, farmakologie a biochemie. Obsahuje plné texty od roku 1998.

Publisher: Akademie věd ČR. Fyziologický ústav

Ústav organické chemie a biochemie, v.v.i. : ÚOCHB

www.uochb.cz [current version]

Stránky ústavu, jehož hlavní náplní je základní výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a příbuzných disciplínách, převážně orientovaný k aplikacím v lékařství a životním prostředí

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav organické chemie a biochemie

Webchemie : podpora výuky chemie

www.webchemie.cz [current version]

Portál publikující informace týkající se chemických výukových materiálů a nejrůznějších akcích souvisejících s chemií a její výukou. Součástí výukové materiály, články, pokusy, projekty.

Publisher: Veronika Švandová

Licence: CC BY-SA 4.0
1