Display: visual, text

Alternativní školy

www.alternativniskoly.cz [current version]

Informace o školách využívajících jiné metody vzdělávání a organizaci výuky. Obsahuje seznam a popis výukových směrů a programů věnující se alternativnímu školství.

Publisher: Hrázská, Jana

Společnost Montessori o.s.

montessoricr.cz [current version]

Stránky společnosti snažící se o rozvoj alternativního školství v ČR. Vzdělávací program je zaměřen na předškolní výchovu a 1. i 2. stupěň základní školy. Součástí proncipy a standardy montessori pedagogiky, vzdělávací kurzy.

Publisher: Společnost Montessori

Waldorfské lyceum

www.wlyceum.cz [current version]

Stránky školy vycházející z pedagogických zásad, kdy je na výchovu nahlíženo jako na vývojový proces v němž jsou určité předměty zaváděny ve specifických fázích individuálního rozvoje osobnosti. Součástí stránek je učební plán, organizační informace, metody a obsah výuky waldorfské školy.

Publisher: Sřední škola - Waldorfské lyceum

1