Display: visual, text

Alternativní školy

www.alternativniskoly.cz [current version]

Informace o školách využívajících jiné metody vzdělávání a organizaci výuky. Obsahuje seznam a popis výukových směrů a programů věnující se alternativnímu školství.

Publisher: Hrázská, Jana

Waldorfské lyceum

www.wlyceum.cz [current version]

Stránky školy vycházející z pedagogických zásad, kdy je na výchovu nahlíženo jako na vývojový proces v němž jsou určité předměty zaváděny ve specifických fázích individuálního rozvoje osobnosti. Součástí stránek je učební plán, organizační informace, metody a obsah výuky waldorfské školy.

Publisher: Sřední škola - Waldorfské lyceum

Waldorfské školy

iwaldorf.cz [current version]

Stránky asociace, která se zaměřuje na propagaci waldofrské pedagogiky vycházející ze zákonitostí vývojových kroků či etap dítěte a mladého člověka. Informace o asociaci a jejích aktivitách.

Publisher: Asociace waldorfských mateřských škol ČR

1