Display: visual, text

Alternativní školy

www.alternativniskoly.cz [current version]

Informace o školách využívajících jiné metody vzdělávání a organizaci výuky. Obsahuje seznam a popis výukových směrů a programů věnující se alternativnímu školství.

Publisher: Hrázská, Jana

Společnost Montessori o.s.

montessoricr.cz [current version]

Stránky společnosti snažící se o rozvoj alternativního školství v ČR. Vzdělávací program je zaměřen na předškolní výchovu a 1. i 2. stupěň základní školy. Součástí proncipy a standardy montessori pedagogiky, vzdělávací kurzy.

Publisher: Společnost Montessori

1