Display: visual, text

Alternativní školy

www.alternativniskoly.cz [current version]

Informace o školách využívajících jiné metody vzdělávání a organizaci výuky. Obsahuje seznam a popis výukových směrů a programů věnující se alternativnímu školství.

Publisher: Hrázská, Jana

1