Display: visual, text

Anthropictures : Studio antropologického výzkumu

www.anthropictures.cz [current version]

Stránky studia sociálních a kulturních antropologů zaměřeného na aplikovaný antropologický výzkum. Zahrnují informace o projektech, dokumentaci, závěrečné zprávy.

Publisher: Anthropictures

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Landscape Festival

landscape-festival.cz [current version]

Stránky festivalu zaměřeného na krajinářskou architekturu, vztah současné architektury a veřejného prostoru obsahují informace o projektu, program festivalu, archiv minulých ročníků, aktuality.

Publisher: Architectura

Pěstuj prostor

pestujprostor.plzne.cz [current version]

Stránky komunitního programu pro veřejný prostor v Plzni. Veřejnost může navrhovat podněty pro zlepšení veřejného prostoru ve městě, v letech 2012 - 2017 podněty vyhodnocovala odborná komise. Kromě databáze návrhů na zlepšení veřejného prostoru od veřejnosti je na webových stránkách i blog s články na téma veřejného prostoru.

Publisher: Pěstuj prostor

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Pražský inovační institut

www.prazskyinovacniinstitut.cz [current version]

Institut se snaží propojovat vzdělávání, veřejný prostor a podnikání v Praze. Informace o institutu, projektech, aktuálním dění. Součástí blog a tiskové zprávy ke stažení.

Publisher: Pražský inovační institut

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození

mozaika.vscht.cz [current version]

Webové stránky projektu vytvoření specializované mapy s odborným obsahem s cílem vyhledat, lokalizovat a zdokumentovat (fotografická dokumentace, zjištění autora a datace díla apod.) exteriérové skleněné mozaiky na území ČR a tím zvýšit informovanost odborné i laické veřejnosti o tom, že mezi exteriérovými skleněnými mozaikami druhé poloviny 20. století se vyskytuje nemalý počet vysoce cenných výtvarných děl, která zasluhují ochranu.

Publisher: VŠCHT

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Zažít město jinak

zazitmestojinak.cz [current version]

Stránky iniciativy zaměřené na sousedské akce v českých městech a na sdílení veřejného prostoru. Zahrnují informace o programu akcí, o jednotlivých lokalitách a mapu.

Publisher: Auto*mat

1