Zobrazení: vizuální, textové

Hudební výchova ... : webová konference KHV PdF OU

konference.osu.cz/khv/ [aktuální verze]

Sborník webové konference věnující se speciálním problémům v oblasti hudební pedagogiky

Vydavatel: Ostravská univerzita. Katedra hudební výchovy

Musica viva in schola XXIII.

www.ped.muni.cz/wmus/studium/sborniky/musica_viva_in_schola_xxiii.pdf [aktuální verze]

Sborník referátů, které zazněly v rámci XXVI. mezinárodní hudebně pedagogické konference Musica viva in schola konané 16.-18. října 2012 v Cikháji. Tématem příspěvků je příprava a výchova pedagogů hudební výchovy. Obsahují anglické resumé.

Vydavatel: Masarykova univerzita

Teoretické reflexe hudební výchovy

www.ped.muni.cz/wmus/studium/doktor/publ.htm [aktuální verze]

Odborné publikace studentů doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Hudební teorie a pedagogika při Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Vydavatel: Masarykova univerzita. Katedra hudební výchovy

Licence: CC BY 4.0
1