Zobrazení: vizuální, textové

Aura musica : časopis pro sborovou tvorbu, hudební teorii a pedagogiku

aura.ujep.cz/artkey/inf-990000-0100_O-casopisu.php [aktuální verze]

Odborné periodikum zaměřené na oblast hudební teorii a historii. Texty na témata hudební pedagogiky na všech stupních škol. Součástí každého čísla budou notové přílohy.

Vydavatel: Univerzita J. E. Purkyně

Licence: CC BY-NC 4.0

Česká společnost pro hudební vědu : ČSHV

www.cshv.cz [aktuální verze]

Webové stránky spolku sdružujícího muzikology, podporujího rozvoj hudebněvědného bádání a prezentaci jeho výsledků. Informují o spolku, jeho odborných aktivitách a publikační činnosti.

Vydavatel: Česká společnost pro hudební vědu

Teoretické reflexe hudební výchovy

www.ped.muni.cz/wmus/studium/doktor/publ.htm [aktuální verze]

Odborné publikace studentů doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Hudební teorie a pedagogika při Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Vydavatel: Masarykova univerzita. Katedra hudební výchovy

Licence: CC BY 4.0

Vlastimil Marek

blog.baraka.cz [aktuální verze]

Zdroj obsahuje fejetony, eseje, reflexe a recenze publicisty, hudebníka a spisovatele Vlastimila Marka

Vydavatel: Marek, Vlastimil

1