Zobrazení: vizuální, textové

Anima Forbína : na okraj instruktáží a e-kurzů

www.anima.cz/forbina/ [aktuální verze]

Odborné články a informace o kurzech na téma manažerského vzdělávání, strategického managementu a manažerských dovedností

Vydavatel: ANIMA Praha

Business & IT

bit.fsv.cvut.cz [aktuální verze]

Stránky odborného recenzovaného časopisu zaměřeného na oblast ekonomie, financí, managementu, techniky a informačních technologií.

Vydavatel: ČVUT. Fakulta stavební

Licence: CC BY 4.0

BusinessVize

www.businessvize.cz [aktuální verze]

Internetový časopis poskytující informace o moderních manažerských postupech a teoriích pro majitele a manažery malých a středních podniků.

Vydavatel: Nitana

Česká manažerská asociace

www.cma.cz [aktuální verze]

Stránky obsahují informace o asociaci, její organizaci, klubech a přehled akcí, součástí informační bulletin.

Vydavatel: Česká manažerská asociace

Clever and Smart

www.cleverandsmart.cz [aktuální verze]

Magazín o informační a kybernetické bezpečnosti, řízení rizik, strategickém managementu a marketingu.

Vydavatel: Čermák, Miroslav

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Ekonomická revue : Central european review of economic issues

www.ekf.vsb.cz/cerei/ [aktuální verze]

Webové stránky recenzovaného časopisu zaměřeného na oblast ekonomie, financí, managementu, ekonomiky podniku, aplikaci informatiky a matematiky v ekonomických disciplínách.

Vydavatel: Vysoká škola báňská - TU. Ekonomická fakulta

Ekonomika Management Inovace : EMI

emi.mvso.cz [aktuální verze]

Nezávislý vědecko-odborný časopis obsahující výsledky výzkumných šetření, teoretické studie a odborné práce z oblasti ekonomie, managementu a příbuzných vědních oborů. Dostupné též v tištěné podobě.

Vydavatel: Moravská vysoká škola Olomouc

E+M Ekonomie a Management

www.ekonomie-management.cz [aktuální verze]

Stránky vědeckého časopisu publikujícího původní recenzované vědecké práce v oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky, financí, managementu, informačního managementu, marketingu a obchodu.

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Licence: CC BY-NC 4.0

Health & Caring : časopis o zdraví

healthandcaring.upce.cz/index.php/healthandcaring/ [aktuální verze]

Recenzovaný, vědecko-odborný časopis, který se zabývá publikací příspěvků z oblastí relevantních pro nelékařské zdravotnické obory, a to zejména z oblasti klinické praxe, vzdělávání a managementu.

Vydavatel: Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Licence: CC BY-NC 4.0

International Journal of Business and Management : IJoBM

www.iises.net/international-journal-of-business-management.html [aktuální verze]

Odborný recenzovaný časopis zaměřený na business, management a příbuzné oblasti. Obsahem jsou teoretické i empirické články a studie.

Vydavatel: International Institute of Social and Economic Sciences

International Journal of Public Administration, Management and Economic Development

ameko.cz/vedecky_casopis_en.html [aktuální verze]

International Journal of Public Administration, Management and Economic Development (IJPAMED) je mezinárodní peer-reviewed časopis publikovaný v anglickém jazyce Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti. Hlavním cílem časopisu je poskytnout prostor pro mezinárodní výměnu myšlenek a informací o veřejné správě, managementu a ekonomickém rozvoji. Časopis publikuje originální výzkum pokrývající empirické, teoretické, metodologické a politicky relevantní práce v oblasti veřejné správy, managementu a ekonomického rozvoje. Témata spadající do zaměření časopisu zahrnují, ale nejsou omezeny na: fungování veřejné správy; veřejný management; veřejný governance; veřejné finance; veřejné politiky; management podniku; strategický management; místní, regionální, národní a nadnárodní ekonomický rozvoj; globalizace; sociální a environmentální aspekty ekonomického rozvoje.

Vydavatel: Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, s.r.o.

Licence: CC BY-NC 4.0

Konference Systémové přístupy

ksa.vse.cz/veda/systemovepristupy/ [aktuální verze]

Stránky konference zaměřené na systémové myšlení. Informace o jednotlivých ročnících, programech. Součástí sborník z konference.

Vydavatel: Vysoká škola ekonomická. Katedra systémové analýzy

Licence: CC BY-NC-SA 4.0
1 2