Zobrazení: vizuální, textové

Studia Slavica

ff.osu.cz/ksl/studia-slavica/ [aktuální verze]

Stránky recenzovaného periodika publikujícího původní vědecké články z oblasti slovanské literatury, slovanské lingvistiky, didaktiky slovanských jazyků, kulturologie a translatologie a přibližuje současný stav a vývoj v oblasti slovanské filologie. Součástí časopisu jsou také recenze, informace o nových publikacích a kronika.

Vydavatel: Ostravská univerzita. Filozofická fakulta

Licence: CC BY-NC 4.0

Svět literatury

svetliteratury.ff.cuni.cz/en/ [aktuální verze]

Stránky recenzovaného odborného časopisu určeného české akademické obci s mezinárodním přesahem. Kompozici časopisu tvoří vědecké studie o literatuře a kultuře soustředěné v tematických blocích.

Vydavatel: Univerzita Karlova

Svět literatury : časopis pro novodobé literatury

sl.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Stránky recenzovaného odborného časopisu určeného české akademické obci s mezinárodním přesahem. Kompozici časopisu tvoří vědecké studie o literatuře a kultuře soustředěné v tematických blocích

Vydavatel: Univerzita Karlova

Licence: CC BY-NC-ND 2.0

Ústav etnologie

uetn.ff.cuni.cz/cs/ [aktuální verze]

Webové stránky ústavu etnologie, který se zabývá lingvistickou antropologí, folklorem, etnologií konkrétních oblastí, zejména Evropy s důrazem na českou etnologii a její tradice. Informace o ústavu, studiu, výzkumu a vědě.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Ústav etnologie

1