Zobrazení: vizuální, textové

Acta Societatis Zoologicae Bohemicae

www.zoospol.cz/publikace/acta-societatis-zoologicae-bohemicae/ [aktuální verze]

Mezinárodní časopis obsahující původní vědecké práce z oblasti všeobecné, použité i systematické zoologie, biografie a knižní recenze.

Vydavatel: Česká zoologická společnost

AUC Philosophica et Historica

karolinum.cz/casopis/auc-philosophica-et-historica/aktualni-cislo [aktuální verze]

Víceoborový akademický časopis zaměřený na humanitní a společenskovědné obory (filozofie, psychologie, pedagogika, sociologie, obecné, české a hospodářské dějiny, pomocné vědy historické a archivnictví, etnologie).

Vydavatel: Univerzita Karlova

Časopis Aula

www.csvs.cz/aula/ [aktuální verze]

Recenzovaný odborný časopis přinášející původní výzkumné práce z oblasti vysokého školství a vědy a také aktuální diskuse o vysokoškolské a vědní politice.

Vydavatel: Centrum pro studium vysokého školství

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Časopis Zaostřeno

www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/ [aktuální verze]

Časopis zaměřený na problematiku návykových látek vycházející od 2003. Původně vycházel pod názvem Zaostřeno na drogy.

Vydavatel: Úřad vlády ČR

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Civil Engineering Journal

ojs.cvut.cz/ojs/index.php/cej/index [aktuální verze]

Recenzovaný vědecký časopis v angličtině přináší články z různých oblastí stavebního inženýrství a představuje nejnovější pokroky ve výzkumu a vývoji. Časopis dále informuje o významných akcích na vysokých školách, odborných zkušenostech, strojírenských výstavách a veletrzích.

Vydavatel: ČVUT. Fakulta stavební

Licence: CC BY 4.0

Clever and Smart

www.cleverandsmart.cz [aktuální verze]

Magazín o informační a kybernetické bezpečnosti, řízení rizik, strategickém managementu a marketingu.

Vydavatel: Čermák, Miroslav

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Czech Journal of Multidisciplinary Innovations

peerianjournal.com/index.php/czjmi/ [aktuální verze]

Časopis s otevřeným přístupem, který publikuje původní výzkum v multidisciplinárních oblastech studia.

Vydavatel: Peerian Journals Publishing

Licence: CC BY-SA 4.0

Dejte mi pevný bod a pohnu i českým školstvím

dejtemipevnybod.cz [aktuální verze]

Stránky věnující se problematice vzdělávání přináší informace o školení, O2 Chytrá škole, postřehy a inspirace pro výuku.

Vydavatel: Boháčková, Petra

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Economics Working Papers

ojs.ef.jcu.cz/index.php/ewp [aktuální verze]

Časopis v angličtině publikující původní články o současné teorii a metodologii ekonomie a ekonomických studií.

Vydavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

E-deposit

edeposit.nkp.cz [aktuální verze]

Stránky projektu sloužícího ke sběru, zpracování, dlouhodobému uchování a zpřístupňování elektronických knih a časopisů. Informace o projektu, pořádaných odborných akcích a informace pro vydavatele.

Vydavatel: Národní knihovna ČR

Elektronická knihovna časopisů (EZB) v NK ČR

ezb.nkp.cz [aktuální verze]

Webové rozhraní k přístupu do databáze elektronických časopisů Univerzitní knihovny v Regensburgu. Informace o zařazených zdrojích a jejich dostupnosti, způsoby vyhledávání.

Vydavatel: Národní knihovna ČR

Filokartie : online magazín pro sběratele pohlednic

www.filokartie.com [aktuální verze]

Časopis o sběratelství. Součástí přehledy starých pohlednic, aukce pohlednic a pohledů

Vydavatel: Jindra, Zdeněk

1 2 3 4