Zobrazení: vizuální, textové

Dobrovolné uložení elektronických publikací

edpilot.nkp.cz [aktuální verze]

Projekt dobrovolného uložení elektronických publikací do digitálního repozitáře. Informace o projektu a postupech pro vydavatele. Projekt byl ukončen a nahrazen projektem e-deposit.

Vydavatel: Národní knihovna ČR

E-deposit

edeposit.nkp.cz [aktuální verze]

Stránky projektu sloužícího ke sběru, zpracování, dlouhodobému uchování a zpřístupňování elektronických knih a časopisů. Informace o projektu, pořádaných odborných akcích a informace pro vydavatele.

Vydavatel: Národní knihovna ČR

Elektronická archivace

digiarchiv.eu [aktuální verze]

Stránky obsahují zprávu z projektu s názvem Dlouhodobé uchovávání elektronických dokumentů se zaručeným elektronickým podpisem. Z tohoto hlediska je nahlíženo na životní cyklus elektronických dokumentů, důvěryhodnost elektronických dokumentů v archivu a otázka nákladů při vytváření archivu.

Vydavatel: Central European Advisory Group

LTP

ltp.knihovna.cz [aktuální verze]

Informace o dlouhodobé ochraně digitálních dokumentů, repozitářích, webinářích a dalších.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Kabinet informačních studií a knihovnictví

Licence: CC BY 3.0 CZ

Medard : sociologický datový archiv Sociologického ústavu AV ČR

medard.soc.cas.cz [aktuální verze]

Stránky digitálního archivu Medard zaměřeného na kvalitativní data ze sociologických a jiných společenskovědních výzkumů. Součástí jsou pravidla fungování, pokyny pro depozitory a uživatele dat, on-line katalog archivu a informace týkající se kvalitativního výzkumu, sekundární analýzy a archivace

Vydavatel: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

Národní úložiště šedé literatury

nusl.techlib.cz [aktuální verze]

Informace o projektu Národní technické knihovny, jehož cílem je budování Národního úložiště šedé literatury. Informace o základních komponentách projektu, jako je typologie digitálních objektů, použitý software, metadata a identifikátory

Vydavatel: Národní technická knihovna

Licence: CC BY-SA 4.0

Obálky knih

www.obalkyknih.cz [aktuální verze]

Stránky projektu Obálky knih zahrnují databázi obálek knih, periodik a dalších dokumentů, obsahy knih a periodik, anotace, komentáře, hodnocení.

Vydavatel: Sdružení knihoven ČR

Otevřený přístup

otevrenypristup.blogspot.com [aktuální verze]

Blog o otevřeném přístupu, digitálních repozitářích, principech vědecké komunikace a šíření vědeckých poznatků

Vydavatel: Rygelová, Pavla

Licence: CC BY-NC 3.0

Webarchiving.cz

webarchiving.cz [aktuální verze]

Stránky věnující se archivaci webu. Obsahují aktuální informace v oblasti webarchivingu, metadatové specifikace a uchovávání digitálních dokumentů.

Vydavatel: Kvasnica, Jaroslav

Licence: CC BY-NC-SA 4.0
1