Zobrazení: vizuální, textové

Česko-německý fond budoucnosti

fondbudoucnosti.cz [aktuální verze]

Zaměřeno na podporu česko-německých vztahů a financování projektů z oblasti vědy, kultury a vzdělávacích programů

Vydavatel: Česko-německý fond budoucnosti

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Dům zahraničních služeb

dzs.cz [aktuální verze]

Organizace zajišťující školské, vzdělávací a další styky se zahraničím. Informace o organizaci, programech a aktualitách. Součástí časopis Krajiny češtiny

Vydavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dům zahraničních služeb

Fondy EHP a Norska

www.eeagrants.cz [aktuální verze]

Stránky fondů založených státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko za účelem snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy.

Vydavatel: Ministerstvo financí ČR

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

naep.cz [aktuální verze]

Stránky informující o vzdělávacích programech EU i jiných mezinárodních aktivitách, seminářích, termínech a dalším.

Vydavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dům zahraničních služeb

Opona

oponaops.eu [aktuální verze]

Stránky společnosti zabývající se pořádáním osvětových a popularizačních akcí o okolnostech vzniku, trvání a pádu železné opony a obnovení demokracie. Informace o společnosti, projektech a novinkách.

Vydavatel: Opona

Program EU Culture

programculture.cz [aktuální verze]

Informace o programu Evropské unie pro částečné financování především mezinárodních projektů z oblasti kultury na období let 2007-2013. Seznam podpořených projektů, oblasti podpory, výzvy k podávání projektů, aktuality.

Vydavatel: Institut umění - Divadelní ústav

RISY.cz : portál regionálních informačních servisů

risy.cz [aktuální verze]

Portál nabízí informace a statistiky z krajů, okresů a obcí s rozšířenou působností se zaměřením zejména na hospodářské, životní a sociální prostředí, administrativní členění, samosprávu, veřejnou správu a dotace

Vydavatel: Centrum pro regionální rozvoj ČR

SKIP ČR : aktuality ze světa

skip.bloguje.cz/ [aktuální verze]

Novinky ze zahraničního knihovnictví, především odkazy na strategické dokumenty, webové prezentace odborných akcí apod.

Vydavatel: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Tranzitdisplay

tranzitdisplay.cz [aktuální verze]

Webové stránky projektu s mezinárodním programem, který sleduje současné pozice a tendence v umění, kultuře a každodennosti. Zahrnují informace o projektu, výstavní činnosti, badatelských a dalších aktivitách.

Vydavatel: Tranzitdisplay

Licence: CC BY-NC-SA 4.0
1