Zobrazení: vizuální, textové

Health & Caring : časopis o zdraví

healthandcaring.upce.cz/index.php/healthandcaring/ [aktuální verze]

Recenzovaný, vědecko-odborný časopis, který se zabývá publikací příspěvků z oblastí relevantních pro nelékařské zdravotnické obory, a to zejména z oblasti klinické praxe, vzdělávání a managementu.

Vydavatel: Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Licence: CC BY-NC 4.0

Zdravotnické právo v praxi

pravo.solen.cz [aktuální verze]

Odborný časopis o zdravotnickém právu v letech 2003 až 2006 obsahující přehledové články, otázky a odpovědi na zajímavé otázky.

Vydavatel: Solen

1