Zobrazení: vizuální, textové

Česká konference rektorů : ČKR

crc.muni.cz [aktuální verze]

Informace o organizaci - historii, struktuře a zasedáních. Součástí výroční zprávy, usnesení, aktuality a fotogalerie.

Vydavatel: Česká konference rektorů

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

tomaszima.cz [aktuální verze]

Osobní stránky Tomáše Zimy, lékaře, biochemika a od r. 2004 rektora Univerzity Karlovy v Praze. Obsahují životopisné údaje, informace o pedagogické a vědecké činnosti, fotogalerii.

Vydavatel: Zima, Tomáš

Václav Hampl - rektor Univerzity Karlovy : VH-RUK

homepage.mac.com/hampl/ [aktuální verze]

Stránky rektora Univerzity Karlovy. Přehled jeho publikací, projevů, rozhovorů a událostí, kterých se účastní.

Vydavatel: Hampl, Václav

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ
1