Zobrazení: vizuální, textové

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

tomaszima.cz [aktuální verze]

Osobní stránky Tomáše Zimy, lékaře, biochemika a od r. 2004 rektora Univerzity Karlovy v Praze. Obsahují životopisné údaje, informace o pedagogické a vědecké činnosti, fotogalerii.

Vydavatel: Zima, Tomáš

1