Zobrazení: vizuální, textové

Anthropictures : Studio antropologického výzkumu

www.anthropictures.cz [aktuální verze]

Stránky studia sociálních a kulturních antropologů zaměřeného na aplikovaný antropologický výzkum. Zahrnují informace o projektech, dokumentaci, závěrečné zprávy.

Vydavatel: Anthropictures

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Česká asociace pro sociální antropologii

casaonline.cz [aktuální verze]

Stránky vědeckého sdružení zaměřeného na oblast sociální antropologie zahrnují údaje o organizaci, členech, konferencích a dalších aktivitách.

Vydavatel: Česká asociace pro sociální antropologii

Etnologický ústav : Akademie věd České republiky, v. v. i.

eu.avcr.cz [aktuální verze]

Stránky vědeckého pracoviště zaměřeného na základní i aplikovaný výzkum v oboru etnologie, etnografie, folkloristika, sociální a kulturní antropologie. Informace o ústavu, pracovištích, knihovnách, publikacích, zvukové záznamy, fotogalerie.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Etnologický ústav

Katedra antropologie FF ZČU

www.antropologie.org [aktuální verze]

Stránky Katedry antropologie na Západočeské univerzitě v Plzni. Informují o katedře, studiu, akcích, projektech, výzkumu a vydaných publikacích.

Vydavatel: Západočeská univerzita. Katedra antropologie

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Studia Ethnologica Pragensia

studiaethnologicapragensia.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Odborný recenzovaný časopis zaměřený na široce chápané etnologické vědy s důrazem na sociokulturní antropologii, evropskou etnologii a komparativní folkloristiku.

Vydavatel: Univerzita Karlova

1