Zobrazení: vizuální, textové

Český lid

ceskylid.avcr.cz [aktuální verze]

Přední český vědecký recenzovaný časopis přináší kvalitní odborné články z oblasti etnologie a sociokulturní antropologie, stejně jako interdisciplinární texty s odpovídajícím teoretickým a metodologickým zaměřením, a to především v češtině, slovenštině a angličtině.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Etnologický ústav

Etnologický ústav : Akademie věd České republiky, v. v. i.

eu.avcr.cz [aktuální verze]

Stránky vědeckého pracoviště zaměřeného na základní i aplikovaný výzkum v oboru etnologie, etnografie, folkloristika, sociální a kulturní antropologie. Informace o ústavu, pracovištích, knihovnách, publikacích, zvukové záznamy, fotogalerie.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Etnologický ústav

Studia Ethnologica Pragensia

studiaethnologicapragensia.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Odborný recenzovaný časopis zaměřený na široce chápané etnologické vědy s důrazem na sociokulturní antropologii, evropskou etnologii a komparativní folkloristiku.

Vydavatel: Univerzita Karlova

1