Zobrazení: vizuální, textové

Katedra didaktiky matematiky

www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/ [aktuální verze]

Katedra zajišťuje veškerou výuku deskriptivní geometrie a didaktických disciplin spjatých s matematikou. Součástí informace o katedře, bakalářské, seminární a diplomové práce studentů.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Matematicko-fyzikální fakulta. Katedra didaktiky matematiky

1