Zobrazení: vizuální, textové

Badatelé

badatele.cz [aktuální verze]

Stránky vzdělávacího projektu, který umožňuje zařadit badatelsky orientované vyučování do běžné výuky na ZŠ. Cílem této metody je pěstovat v žácích přirozenou zvídavost a touhu po poznání. Součástí stránek metodický materiál.

Vydavatel: TEREZA, vzdělávací centrum

Licence: CC BY-NC 4.0

Distanční a prezenční vzdělávání profesních informatiků: inovace pro informační společnost

phoenix.inf.upol.cz/esf/ [aktuální verze]

Projekt zaměřený na inovaci vybraných informatických studijních oborů, jehož cílem je dosáhnout vysokých standardů ve vzdělávání informatiků

Vydavatel: Univerzita Palackého. Katedra informatiky

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Moderní vyučování : portál na podporu rozvoje vzdělávání a školství

modernivyucovani.cz [aktuální verze]

Stránky především pro pedagogy a pracovníky ve školství zaměřené na podporu inovativní formy výuky. Součástí rozhovory s osobnostmi zastupující společnosti zaměstnávající mladé lidi a ukázková čísla časopisu Moderní vyučování

Vydavatel: AISIS

Stálá konference asociací ve vzdělávání : SKAV

skav.cz [aktuální verze]

Společnost usilující o podporu a ochranu progresivních změn ve vzdělávání. Informace o společnosti, projektech, aktivitách, součástí sborníky a studie.

Vydavatel: Stálá konference asociací ve vzdělávání

1