Zobrazení: vizuální, textové

Aliance Nebe nad Ostravou

nebenadostravou.cz [aktuální verze]

Stránky neformálního společenství lidí, které poukazují na kritický stav ovzduší na Ostravsku způsobený činností ocelářské korporace ArcelorMittal. Součástí je podrobný vývoj případu, výzva spoluobčanů ke spolupráci, poradna, tiskové zprávy.

Vydavatel: Frank Bold Society

Česká inspekce životního prostředí

www.cizp.cz [aktuální verze]

Inspekce dozírá na dodržování legislativy v oblasti životního prostředí (ochrana ovzduší, ochrana vod, ochrana přírody, ochrana lesa a odpadové hospodářství), součástí jsou informace o činnosti, struktuře, poradenství aj.

Vydavatel: Česká inspekce životního prostředí

Meteorologické zprávy

www.chmi.cz/files/portal/docs/reditel/SIS/casmz/ke_stazeni_download.html [aktuální verze]

Stránky recenzovaného periodika zaměřeného na odborné statě a informativní články z oborů meteorologie, klimatologie, ochrany čistoty ovzduší a hydrologie.

Vydavatel: Český hydrometeorologický ústav

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Třetí ruka - více času na podstatné!

www.tretiruka.cz [aktuální verze]

Informace z oblasti ochrany životního prostředí (vodních zdrojů, ovzduší, odpadová politika, alternativní energetické zdroje) z hlediska podnikatelských aktivit

Vydavatel: České ekologické manažerské centrum

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ

Vach web

knc.czu.cz/~vachm/ [aktuální verze]

Stránky obsahují výukové materiály z environmentální chemie, ochrany ovzduší, fyzikálně-chemických aspektů procesů v prostředí a transportu znečištění ovzduší

Vydavatel: Vach, Marek

Licence: CC BY 3.0 CZ
1