Zobrazení: vizuální, textové

Business & IT

bit.fsv.cvut.cz [aktuální verze]

Stránky odborného recenzovaného časopisu zaměřeného na oblast ekonomie, financí, managementu, techniky a informačních technologií.

Vydavatel: ČVUT. Fakulta stavební

Clinician and Technology Journal

ctj.fbmi.cvut.cz [aktuální verze]

Odborný časopis věnující se lékařství, medicíně, použití lékařských přístrojů a techniky.

Vydavatel: Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze

Česká matice technická

web.cvut.cz/cmt/ [aktuální verze]

Matice se zabývá vydáváním původní české technické literatury. Stránky informují o činnosti, členech nebo vydaných a připravovaných titulech.

Vydavatel: Česká matice technická

Inovace pohledem inženýra

www.inovace.estranky.cz [aktuální verze]

Informace o kategorizaci inovací, historií jednotlivého technického objektu a cyklu jeho života, historii techniky jako celku a vlivech na inovace technického objektu a techniky všeobecně.

Vydavatel: Pekař, Václav

iPotrubí.cz

www.ipotrubi.cz [aktuální verze]

Stránky určené projektantům a výpočtářům potrubí a potrubních a tlakových systémů. Informace o návozloví, materiálu, montáži, legislativě, patentech aj.

Vydavatel: Pekař, Václav

Jawa 50 Pionýr

www.jawa-50.cz [aktuální verze]

Stránky publikující články, monografie a podrobnou technickou literaturu o motocyklech Jawa 50 Pionýr. Součástí fotogalerie.

Vydavatel: Ševčík, Ladislav

MM průmyslové spektrum

www.mmspektrum.com [aktuální verze]

Technický měsíčník specializovaný na strojírenství. Přináší zejména informace o současných domácích i světových trendech v jednotlivých odvětvích oboru s důrazem na výrobu a praxi.

Vydavatel: MM publishing

Nový přístup k modelům poruch a strategii údržby

www.reliability.estranky.cz [aktuální verze]

Stránky zabývající se řešením životnosti a spolehlivosti systémů všeobecně, tj. biologických, fyzikálních i technických.

Vydavatel: Pekař, Václav

TC encyklopedie

www.techcorp.cz [aktuální verze]

Soubor zdrojů z oblasti vědy a techniky. Obsahuje encyklopedii pojmů, životopisy významných vědeckých osobností a časovou osu významných událostí a objevů. Rozsáhlejší témata jsou zpracována oborově

Vydavatel: Techcorp

Tecnicall : čtvrtletník Českého vysokého učení technické v Praze

www.tecnicall.cz [aktuální verze]

Časopis informující o výsledcích vědy, výzkumu, událostech, projektech, přednáškách a konferencích na ČVUT v Praze.

Vydavatel: ČVUT

Technické muzeum v Brně

www.technicalmuseum.cz [aktuální verze]

Stránky muzea informují o instituci, jeho odborné činnosti, expozicích, památkách, výstavách, projektech a akcích.

Vydavatel: Technické muzeum v Brně

1