Display: visual, text

Ministerstvo financí České republiky

mfcr.cz [current version]

Informace o veřejných financích včetně státního rozpočtu a státní pokladny, ekonomice, daních a clech, finančních trzích, aj. v České republice

Publisher: Ministerstvo financí ČR

Státní pokladna

www.statnipokladna.cz [current version]

Cílem projektu Státní pokladna je implementovat Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) jako nástroj pro řízení veřejných financí, centralizaci účetních informací státu, konsolidaci vybraných ekonomických ukazatelů za veřejnou správu a komplexní přesné a včasné výkaznictví za celý veřejný sektor v souladu s mezinárodními standardy.

Publisher: Ministerstvo financí ČR

1