Display: visual, text

International Journal of Public Administration, Management and Economic Development

ameko.cz/vedecky_casopis_en.html [current version]

International Journal of Public Administration, Management and Economic Development (IJPAMED) je mezinárodní peer-reviewed časopis publikovaný v anglickém jazyce Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti. Hlavním cílem časopisu je poskytnout prostor pro mezinárodní výměnu myšlenek a informací o veřejné správě, managementu a ekonomickém rozvoji. Časopis publikuje originální výzkum pokrývající empirické, teoretické, metodologické a politicky relevantní práce v oblasti veřejné správy, managementu a ekonomického rozvoje. Témata spadající do zaměření časopisu zahrnují, ale nejsou omezeny na: fungování veřejné správy; veřejný management; veřejný governance; veřejné finance; veřejné politiky; management podniku; strategický management; místní, regionální, národní a nadnárodní ekonomický rozvoj; globalizace; sociální a environmentální aspekty ekonomického rozvoje.

Publisher: Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, s.r.o.

Licence: CC BY-NC 4.0

Ministerstvo financí České republiky

mfcr.cz [current version]

Stránky Ministerstva financí ČR, informace o organizační struktuře, legislativě, veřejných financích včetně státního rozpočtu a státní pokladny, ekonomice, daních a clech, finančních trzích, aj. v České republice

Publisher: Ministerstvo financí ČR

Národní rozpočtová rada

unrr.cz [current version]

Stránky Národní rozpočtové rady, nezávislého odborného orgánu, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem č. 23/2017 Sb. Na stránkách zveřejňují aktuality o rozpočtech a fiskální politice a některé své publikace.

Publisher: Národní rozpočtová rada

Státní pokladna

www.statnipokladna.cz [current version]

Cílem projektu Státní pokladna je implementovat Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) jako nástroj pro řízení veřejných financí, centralizaci účetních informací státu, konsolidaci vybraných ekonomických ukazatelů za veřejnou správu a komplexní přesné a včasné výkaznictví za celý veřejný sektor v souladu s mezinárodními standardy.

Publisher: Ministerstvo financí ČR

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ
1