Display: visual, text

Digitální učební materiály RVP

dum.rvp.cz [current version]

Stránky obsahují digitální učební materiály, které mají pomoct pedagogům předškolního, základního a gymnaziálního vzdělání při výuce

Publisher: Národní ústav pro vzdělávání

Metodický portál RVP

rvp.cz [current version]

Metodická podpora, která má pomoct pedagogům předškolního, základního a gymnaziálního vzdělávání při zavádění rámcových vzdělávacích programů do praxe

Publisher: Národní ústav pro vzdělávání

1