Display: visual, text

Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa (ACC)

acc-ern.tul.cz/ [current version]

Stránky střediska, které vzniklo za účelem koordinace vzdělávací, vědecké a výzkumné činnosti pedagogických a odborných pracovníků vysokých škol, které působí v oblasti česko-německo-polského příhraničního území, v Euroregionu Nisa. Informace o středisku, projektech, aktuálním dění a součástí ACC Journal.

Publisher: Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa

Licence: CC BY-NC 4.0

Digitální učební materiály RVP

dum.rvp.cz [current version]

Stránky obsahují digitální učební materiály, které mají pomoct pedagogům předškolního, základního a gymnaziálního vzdělání při výuce

Publisher: Národní ústav pro vzdělávání

Metodický portál RVP

rvp.cz [current version]

Metodická podpora, která má pomoct pedagogům předškolního, základního a gymnaziálního vzdělávání při zavádění rámcových vzdělávacích programů do praxe

Publisher: Národní ústav pro vzdělávání

1