Display: visual, text

Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa (ACC)

acc-ern.tul.cz/ [current version]

Stránky střediska, které vzniklo za účelem koordinace vzdělávací, vědecké a výzkumné činnosti pedagogických a odborných pracovníků vysokých škol, které působí v oblasti česko-německo-polského příhraničního území, v Euroregionu Nisa. Informace o středisku, projektech, aktuálním dění a součástí ACC Journal.

Publisher: Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa

Licence: CC BY-NC 4.0

Česká asociace pro sociální antropologii

casaonline.cz [current version]

Stránky vědeckého sdružení zaměřeného na oblast sociální antropologie zahrnují údaje o organizaci, členech, konferencích a dalších aktivitách.

Publisher: Česká asociace pro sociální antropologii

Ústav světových dějin

usd.ff.cuni.cz/ [current version]

Stránky ústavu, který se věnuje dějinám od raného středověku do současnosti s důrazem na evropské dějiny ve světovém kontextu. Informace o jeho struktuře, studiu, vědecké činnosti, o časopisech Prague Papers a Dvacáté století.

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav světových dějin

1