Display: visual, text

Česko v datech

www.ceskovdatech.cz [current version]

Projekt zaměřený na datovou žurnalistiku, který na základě analýzy aktuálních dat odhaluje zajímavá a mnoha lidem dosud neznámá fakta o naší zemi.

Publisher: Digital First Marketing Group

Licence: CC BY 4.0

Evropa v datech

www.evropavdatech.cz [current version]

Portál datové žurnalistiky, který tato data vyhledává a pro své čtenáře je překládá do srozumitelného jazyka grafů, interaktivních infografik a map.

Publisher: Digital First Marketing Group

Licence: CC BY 4.0

Obce v datech

www.obcevdatech.cz/ [current version]

Stránky projektu, který porovnává kvalitu života v 206 obcích na základě dat. Web umožňuje obcím zlepšovat svou kvalitu života a zvyšovat transparentnost pomocí různých indikátorů, jako jsou dostupnost zdravotní péče, kvalita ovzduší, zaměstnanost a další.

Publisher: Obce v datech

Licence: CC BY-NC-ND 4.0
1