Display: visual, text

Obce v datech

www.obcevdatech.cz/ [current version]

Stránky projektu, který porovnává kvalitu života v 206 obcích na základě dat. Web umožňuje obcím zlepšovat svou kvalitu života a zvyšovat transparentnost pomocí různých indikátorů, jako jsou dostupnost zdravotní péče, kvalita ovzduší, zaměstnanost a další.

Publisher: Obce v datech

Licence: CC BY-NC-ND 4.0
1