Display: visual, text

Centrum pro výzkum informačních systémů : CVIS

cvis.cz [current version]

Organizace se zaměřuje na komplexní poradenskou činnost v oblasti podnikové informatiky a řízení organizací. Zabývá se rovněž publikační, přednáškovou a výzkumnou činností orientovanou na podnikové informační systémy, strategické, procesní a projektové řízení. Informace o organizaci a poskytovaných službách

Publisher: CVIS Consulting

Česká společnost pro systémovou integraci : ČSSI

www.cssi.cz [current version]

Stránky společnosti, jejímž posláním je výměna informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Součástí časopis Systémová integrace.

Publisher: Česká společnost pro systémovou integraci

Informační systém o území

isu.cz [current version]

Projekt vzniklý na myšlence vzájemné integrace územně identifikovaných dat z různých zdrojů a jejich zpřístupnění. Součástí Program obnovy venkova, Územně identifikační registr a přehled www stránek obcí ČR.

Publisher: Ministerstvo pro místní rozvoj

Informační systémy veřejné správy

isvs.cz [current version]

Portál zpravodajství o nejnovějším dění v oblastech informačních systémů veřejné správy a e-Governmentu

Publisher: Advice.cz

Journal of systems integration

si-journal.org [current version]

Elektronický časopis v angličtině obsahující plné články z oblasti obchodní informatiky a informačních systémů, informačních technologií a jejich bezpečnosti, znalostního managementu, programování a internetových aplikací včetně právních a sociálních aspektů

Publisher: Česká společnost pro systémovou integraci

ProInflow : časopis pro informační vědy

ro.inflow.cz [current version]

Odborný recenzovaný časopis, který se zaměřuje na oblast informačních věd

Publisher: Masarykova univerzita. Kabinet informačních studií a knihovnictví

SAR - pátrací a záchranný systém ČR

ortal.sarsystem.cz [current version]

Informace o pátrací a záchranné službě. Rozdělení pátracích a záchranných akcí, informační systémy SAR, články a ilustrativní příklady zásahů.

Publisher: Masarykova univerzita. Kabinet informačních studií a knihovnictví

1