Display: visual, text

Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. : BFÚ

www.ibp.cz [current version]

Webové stránky Biofyzikálního ústavu AV ČR obsahují kromě obecných informací o struktuře instituce především obsáhlé výzkumné zprávy

Publisher: Akademie věd ČR. Biofyzikální ústav

Entomologický ústav : Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

www.entu.cas.cz [current version]

Webové stránky Entomologického ústavu obsahují kromě informací o ústavu a jeho odděleních a pracovnících i přehled vydaných publikací a novinek z oblasti entomologie.

Publisher: Akademie věd ČR. Entomologický ústav

Malacologica Bohemoslovaca

mollusca.wz.cz [current version]

Elektronický open access akademický časopis zaměřený na vodní i suchozemské kontinentální měkkýše západního Palearktu, se zaměřením na střední Evropu. Zahrnuje zejména faunistiku, systematiku, molekulární genetiku, ekologii a paleoekologii.

Publisher: Slovenská akademie věd

Ústav molekulární biologie rostlin : Biologické centrum Akademie věd ČR, v.v.i.

www.umbr.cas.cz [current version]

Stránky ústavu, který se zabývá molekulárně-biologickým studiem rostlin a také výukou molekulární biologie a rostlinné patologie. Obsahují informace o ústavu, výzkumu, výuce a pořádaných přednáškách.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav molekulární biologie rostlin

1