Zobrazení: vizuální, textové

CBU International Conference Proceedings ...

ojs.journals.cz/index.php/CBUIC/ [aktuální verze]

Sborník v angličtině z mezinárodní konference zaměřené na aktuální problémy a znalosti v oblasti vědeckého vzdělávání v různých oblastech.

Vydavatel: Central Bohemia University

Licence: CC BY 3.0

Institut pro výzkum tabuizovaných témat

www.ivtt.net [aktuální verze]

Kontroverzní témata z oblasti sociálních věd a náboženství nahlížené optikou psychologie. Převážná část informací je výsledkem psychologického výzkumu a veřejné diskuze. Pokrytá témata jsou např. eugenika, radikální feminismus, integrace Romů, judaismus, rozdíly mezi muži a ženami

Vydavatel: Bakalář, Petr

Post

postnito.cz [aktuální verze]

Online platforma pro publikaci akademických prací studentů Karlovy univerzity. Odborné články především z oblasti společenských a příbuzných věd.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd

Publikace FSV UK

publication.fsv.cuni.cz [aktuální verze]

Databáze publikací a kvalifikačních prací Fakulty sociálních věd UK

Vydavatel: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd

Sociální studia : časopis Fakulty sociálních studií MU

socstudia.fss.muni.cz [aktuální verze]

Recenzovaný odborný časopisem, jehož cílem je zpřístupňovat nové pohledy a aktuální témata z oblasti sociálněvědného výzkumu a humanitních studií. Obsahuje plné texty od roku 1998.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií

Sociální teorie .cz

socialniteorie.cz [aktuální verze]

Časopis přináší mezioborový vhled do studia moderní sociální teorie a reaguje na aktuální společenská témata. Obsahuje články, recenze, eseje a analýzy.

Vydavatel: Lachmann, Filip

Sociologický časopis

sreview.soc.cas.cz [aktuální verze]

Elektronická verze recenzovaného vědeckého časopisu obsahující stati zabývající se otázkami teoretické sociologie, články zkoumající transformační jevy a sociální procesy probíhající v postkomunistických společnostech.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

Spring University PRAGUE 2016

spring-university.fsv.cuni.cz [aktuální verze]

Stránka vzdělávací instituce zajišťující odborné kurzy z oblasti sociálních věd. Součástí harmonogram kurzů, seznam lektorů.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd

Summer University PRAGUE 2016

summer-university.fsv.cuni.cz [aktuální verze]

Stránka vzdělávací instituce zajišťující odborné kurzy z oblasti sociálních věd. Součástí harmonogram kurzů, seznam lektorů.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd

1