Zobrazení: vizuální, textové

CBU International Conference Proceedings ...

ojs.journals.cz/index.php/CBUIC/ [aktuální verze]

Sborník v angličtině z mezinárodní konference zaměřené na aktuální problémy a znalosti v oblasti vědeckého vzdělávání v různých oblastech.

Vydavatel: Central Bohemia University

Licence: CC BY 3.0

Ekonomika a management

ekonomikaamanagement.cz [aktuální verze]

Časopis publikuje statě a analytické studie v českém a anglickém jazyce zaměřené na rozvíjení teorie a praxe ekonomiky a managementu, informace o aktuálních problémech nové ekonomiky, o mezinárodním vědeckém životě a nové ekonomické literatuře. Plné texty dostupné od roku 2007.

Vydavatel: Vysoká škola ekonomická. Podnikohospodářská fakulta

Ekonomika Management Inovace : EMI

emi.mvso.cz [aktuální verze]

Nezávislý vědecko-odborný časopis obsahující výsledky výzkumných šetření, teoretické studie a odborné práce z oblasti ekonomie, managementu a příbuzných vědních oborů. Dostupné též v tištěné podobě.

Vydavatel: Moravská vysoká škola Olomouc

1