Display: visual, text

Blog.Respekt.cz

blog.respekt.cz [current version]

Politicko-společenský blog redaktorů a čtenářů týdeníku Respekt

Publisher: R-Presse

CEFRES : Centre français de recherche en sciences sociales

www.cefres.cz [current version]

Informace o CEFRES, jehož posláním je podpora kontaktů mezi univerzitními a výzkumnými středisky ve Francii a ve střední Evropě v oblasti humanitních a společenských věd

Publisher: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách

Czech free press : CFP

czechfreepress.cz [current version]

Politicko-společenský webový magazín přináší politické komentáře i kulturní příspěvky o dění ve filmu, hudbě a literatuře

Publisher: Czechfreepress

Ergot

ergotsite.wordpress.com [current version]

Webové stránky recenzovaného odborného filosofického a společenskovědního časopisu. Každé číslo je zaměřené na určité téma.

Publisher: Univerzita J. E. Purkyně. Filozofická fakulta

Fakulta sociálních věd : Univerzita Karlova

fsv.cuni.cz [current version]

Stránky fakulty, která zajišťuje vzdělání v oboru společenské vědy, ekonomie, politologie, masmédia. Součástí informace o ústavu, studiu, údaje o výzkumu, vědecké a publikační činnosti.

Publisher: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd

Historie lidstva : průvodce dějinami našeho světa

www.ucebnice-dejepisu.ic.cz [current version]

Stránky vytvořené jako maturitní práce na Střední průmyslové škole v Uherském Hradišti obsahují studijní materály z dějepisu.

Publisher: Ševčík, Ladislav

Humanicus : academic journal of humanities, social sciences and philosophy

umanicus.org [current version]

Akademický časopis s mezinárodní redakcí zaměřený na humanitní a společenské vědy a filozofii

Publisher: Humanicus

Sborník prací PDF MU - řada společenských věd

www.ped.muni.cz/sbspolecenskevedy/ [current version]

Stránky odborného recenzovaného časopisu, který vychází jako sborník prací Masarykovy univerzity. Časopis publikuje nejnovější výsledky bádání v oblasti dějin středověku a novověku, didaktiky dějepisu a křesťanské výchovy.

Publisher: Masarykova univerzita. Katedra historie

Schola empirica

www.scholaempirica.org [current version]

Nezávislá platforma pro výměnu názorů mezi domácími i mezinárodními odborníky v oblasti aplikovaných společenských věd. Součástí informace o projektech zaměřených na oblast prevence kriminality mládeže

Publisher: Centrum pro veřejnou politiku

Social and Natural Sciences Journal

ojs.journals.cz/index.php/SNSJ/ [current version]

Mezioborový recenzovaný časopis zaměřený především na oblast společenských a přírodních věd v anglickém jazyce.

Publisher: Central Bohemia University

1