Display: visual, text

Oblastní muzeum v Děčíně

www.muzeumdc.cz [current version]

Stránky oblastního muzea představují základní informace o muzeu a jeho pobočkách, o stálých expozicích, aktuálních výstavách a akcích.

Publisher: Oblastní muzeum v Děčíně

Oblastní muzeum v Chomutově

muzeum-cv.net/ [current version]

Stránky oblastního muzea se sbírkami předmětů archeologie, historie nebo přírody regionu a zejména s expozicí gotického umění. Informace o historii muzea, jeho sbírkách, výstavách a aktuálním dění.

Publisher: Oblastní muzeum v Chomutově

Oblastní muzeum v Mostě

www.muzeum-most.cz [current version]

Informace o muzeu, jeho historii, expozicích, výstavách, aktuálním dění, zaniklých obcích Mostecka a historii mostecké židovské komunity.

Publisher: Oblastní muzeum v Mostě

Památník Terezín

www.pamatnik-terezin.cz [current version]

Webovská prezentace Památníku Terezín, jehož posláním je uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace a rozvíjet muzejní, výzkumnou a vzdělávací činnost

Publisher: Památník Terezín

Podlipanské muzeum v Českém Brodě

www.podlipanskemuzeum.cz [current version]

Muzeum vystavuje sbírky z oblasti husitství ve Středních Čechách, archeologických nálezů ze slovanských hradišť a antické starožitnosti. Stránky obsahují základní informace o muzeu a jeho expozicích a také přehled pořádaných akcí.

Publisher: Regionální muzeum v Kolíně

Polabské muzeum

www.polabskemuzeum.cz [current version]

Stránky regionálního muzea poskytují návštěvnické informace a informují o sbírkách, expozicích a aktuálníchakcích. Součástí muzea je skanzen v Přerově nad Labem s národopisnou expozicí.

Publisher: Polabské muzeum

Prachatické muzeum

www.prachatickemuzeum.cz [current version]

Stránky muzea informují o stálých sbírkách, historii i současné činnosti muzea a o pořádaných akcích a výstavách. Součástí je také zpravodaj.

Publisher: Městské muzeum Prachatice

Prácheňské muzeum v Písku

www.prachenskemuzeum.cz [current version]

Stránky muzea v Písku, jehož součástí je také Památník města Protivína, Památník Adolfa Heyduka nebo pozorovací věž Řežabinec. Informují o stálých sbírkách a expozicích, výstavách a aktuálním dění v muzeu.

Publisher: Prácheňské muzeum v Písku

Pražská muzejní noc

raha.muzejninoc.cz [current version]

Informační web o pravidelné akci s názvem Pražská muzejní noc. Seznam zapojených muzeí, doprovodné akce, aktuality. Součástí je archiv této akce od roku 1994

Publisher: Národní muzeum

Regionální muzeum a galerie Jičín : muzeum hry

www.muzeumhry.cz [current version]

Stránky regionálního muzea a galerie, jehož součástí je i interaktivní výstava. Informace o muzeu, stálých expozicích, výstavách a dalších kulturních akcích.

Publisher: Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

www.muzeumzatec.cz [current version]

Expozice, výstavy a další informace o Muzeu K. A. Polánka. Součástí je i seriál o vývoji chmelových známek

Publisher: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

Regionální muzeum v Českém Krumlově

www.museum-krumlov.eu [current version]

Stránky muzea, které poskytuje obraz o dějinách města a regionu. Sbírky z oblastí archeologie, dějin umění a řemesla, národopisu a také historické farmacie. Informace o muzeu, jeho sbírkách, přehled výstav a pořádaných akcí.

Publisher: Regionální muzeum v Českém Krumlově

1 2 3 4 5 6 7