Display: visual, text

Centrum pro sociální a ekonomické strategie : CESES : Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

ceses.cuni.cz [current version]

Informace o aktivitách vědeckého Centra pro sociální a ekonomické strategie. Odborné informace, aktuality, organizační struktura

Publisher: Univerzita Karlova. Centrum pro sociální a ekonomické strategie

Česká konference rektorů : ČKR

crc.muni.cz [current version]

Informace o organizaci - historii, struktuře a zasedáních. Součástí výroční zprávy, usnesení, aktuality a fotogalerie.

Publisher: Česká konference rektorů

Dejme šanci dětem

www.sance.cz [current version]

Stránky charitativního projektu podporující vzdělávací aktivity dětí z dětských domovů. Informace o projektu.

Publisher: Spolu dětem

EDUin : vzdělávání je i naše věc

www.eduin.cz [current version]

Stránky srozumitelnou formou informují o dění ve vzdělávání a školství, dále poskytují výsledky výzkumů a studií

Publisher: EDUin

Licence: CC BY-NC-SA 3.0

Pedagogická orientace : odborný čtvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti

www.ped.muni.cz/pedor/ [current version]

Elektronická verze odborného recenzovaného časopisu zaměřeného na aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, pedagogický výzkum, školskou politiku a přípravu budoucích učitelů.

Publisher: Česká pedagogická společnost

Program Mládež v akci

www.mladezvakci.cz [current version]

Program EU nabízející výměny mládeže, dobrovolnou službu, podporu místní komunity, zapojení do demokratických projektů, školení a semináře pro pracovníky s mládeží, spolupráci s partnerskými zeměmi EU a další zajímavé aktivity

Publisher: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní institut dětí a mládeže

ReferNet Česká republika

www.refernet.cz [current version]

Stránky sítě ReferNet, jejímž cílem je shromažďování, výměna a šíření informací z oblasti odborného vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů. Informace o konsorciu, odborném vzdělávání u nás a v Evropě.

Publisher: Národní vzdělávací fond

Licence: CC BY 3.0 CZ

Stálá konference asociací ve vzdělávání : SKAV

skav.cz [current version]

Společnost usilující o podporu a ochranu progresivních změn ve vzdělávání. Informace o společnosti, projektech, aktivitách, součástí sborníky a studie.

Publisher: Stálá konference asociací ve vzdělávání

Učitelské listy

www.ucitelske-listy.cz [current version]

Stránky zaměřené na změny ve vzdělávání informuje o vzdělávací politice, výchově a vzdělávání v průběhu celého života, didaktice a metodice, pedagogické psychologii, pedagogických asociacích.

Publisher: Agentura STROM

Ústav pro informace ve vzdělávání : ÚIV

www.uiv.cz [current version]

Stránky ústavu informují o projektech doma i v zahraničí a aktualitách v oblasti školství. Součástí registry škol, statistické informace a legislativa.

Publisher: Ústav pro informace ve vzdělávání

1