Zobrazení: vizuální, textové

Akademické centrum osobnostního rozvoje

www.acor.cz [aktuální verze]

Stránky centra, které se zaměřuje na odborné přípravy studentů pedagogiky a sociální pedagogiky a poradenství k posílení osobnostní kompetence absolventů těchto oborů. Součástí elektronický časopis ACORát.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Akademické centrum osobnostního rozvoje

Asociace komunitních nadací v ČR

akncr.cz [aktuální verze]

Webové stránky asociace sdružující komunitní nadace v České republice. Informace o organizaci, členské základně a projektech.

Vydavatel: Asociace komunitních nadací ČR

Centrum etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů : CEVAP

cevap.cz [aktuální verze]

Vzdělávací centrum zaměřené na prevenci rizikového chování dospívajících, informace o odborných seminářích a programech pro školy

Vydavatel: CEVAP

Evropský výzkumný institut sociální práce

eris.osu.eu [aktuální verze]

Mezinárodní výzkumná organizace zabývající se výzkumnými projekty v oblasti sociální práce na evropské úrovni. Součástí stránek informace o organizaci a výzkumu a časopis ERIS Web Journal.

Vydavatel: Evropský výzkumný ústav sociální práce

Fórum sociální práce

forumsocialniprace.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Fórum sociální práce je recenzovaný neimpaktovaný časopis, který se zaměřuje na teorii a praxi sociální práce, sociální politiky a příbuzných disciplín.

Vydavatel: Univerzita Karlova

Katedra sociální práce : Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

socp.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Informace o katedře, zaměstnancích, studiu, projektech a aktuálním dění.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Katedra sociální práce

Klíč - centrum sociálních služeb

www.klic-css.cz [aktuální verze]

Informace o sociální práci se zdravotně postiženými v centru sociálních služeb Klíč

Vydavatel: Klíč - centrum sociálních služeb

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

pvsps.cz [aktuální verze]

Komplexní informace o Pražské vysoké škole psychosociálních studií pro studenty, uchazeče o studium a veřejnost

Vydavatel: Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Sociální práce

socialniprace.cz [aktuální verze]

Odborný časopis zaměřený na problematiku sociální práce z praktického i teoretického hlediska. Plné texty jsou dostupné od roku 2002.

Vydavatel: Asociace vzdělavatelů v sociální práci

1